وابستگی متقابل

آسیب شناسی روانی, عشق و رابطه

واژه وابستگی متقابل یا هم وابستگی، چهار دهه است که ابداع شده. این واژه درابتدا درابطه با زوجین الکلی به کار برده شد ولی...

افسردگی فصلی

آسیب شناسی روانی

آب و هوا اغلب خلق و خوی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. نور خورشید که ابرها را می شکند می تواند روح ما را لطافت بخشد...

وقتی خود را از دست رفته می یابیم

آسیب شناسی روانی, عشق و رابطه

وقتی خود را از دست رفته می یابیم از دست رفتن انرژی، وقت و اعتماد به نفس نتیجه رابطه با فرد خود شیفته بسیاری از افراد...

سندرم فردا - بحثی در روانشناسی اهمالکاری

آسیب شناسی روانی

بسیاری از افراد از تعلل و اهمالکاری رنج می برند. کافی است با دیدی واقع بینانه، عملکرد روزانه خود را مورد ارزیابی قرار...

اعتیاد به درد و رنج

آسیب شناسی روانی

رنجها و دردهای عاطفی می توانند به نوعی اعتیاد تبدیل شوند. یک احساس منفی مانند خشم، نگرانی، سوگ، ترس ویا افسردگی می...

Pages