مهاجرت والدین و چالشهای عاطفی

مهاجرت

تاملی در مهاجرت والدین و پیچیدگی های آن در پی انتخابات اخیر کانادا و تغییر حزب حاکم، اکنون پیش بینی می شود که تعداد...

مهاجرت و مدیریت خطر خودکشی

مهاجرت

شاید بتوان گفت دردناکترین تجربه انسان، از دست دادن عزیزان است ولی از این هم دردناکتر مرگ خودخواسته یا خودکشی اعضای...

مهاجرت و تاب آوری Immigration and Resilience

مهاجرت

مهاجرت شاید یکی از شاخص ترین نقاط عطف زندگی بشر باشد که می تواند توانهای ذخیره شده او را به محاق برد. در این مرحله...

بهداشت اجتماعی جامعه ایرانی

مهاجرت

رخداد نزدیک به هم چند واقعه ناگوار در جامعه ایرانی در چند هفته گذشته هر ایرانی دلسوز و مسول را به فکر وامی دارد که چه...

کلاه سیاه یا سفید مهاجرت - 1

مهاجرت

دیر زمانی نیست که ایرانیان مهاجرت را به عنوان راهی برای چالش با شرایط نامطلوب و دستیابی به فردای بهتر برگزیده اند....

کلاه سیاه یا سفید مهاجرت - 2

مهاجرت

در شماره قبل پنج مورد از عوامل تاثیر گذار بر موفقیت پروژه مهاجرت بحث شد که عبارت بودند از آگاهی و ارزیابی درست از...

وقتی در خانه ام احساس غربت می کنم - شوک بازگشت به وطن

مهاجرت

وقتی در خانه ام احساس غربت م کنم شوک بازگشت به وطن همه ما که به کشوری که از نظر فرهنگی، زبان و آداب و رسوم با کشور...

مشاوره شغلی و دانشجویان مهاجر

روانشناسی شغلی و تحصیلی, مهاجرت

یکی از گروههایی که بیشترین مراجعه را برای مشاوره دارند، دانشجویان دانشگاهها هستند. اکتر این افراد با دلایلی نظیر...

هوش هیجانی و جامعه ایرانی

مهاجرت

ایرانیان مقیم کانادا از نظر هوش شناختی در سطح بالایی قراردارند با این وجود به نظر می رسد تا رسیدن به جایگاه واقعی خود...