شرم، خشم و پرخاشگری

آسیب شناسی روانی

  در دو شماره گذشته سه واکنش دفاعی در برای مقابله با احساس شرم مورد بحث قرار گرفت. مطرح شد که شرم، از یک حس...

واکنشهای دفاعی برای مقابله با شرم ناسالم

آسیب شناسی روانی

درمقاله قبل عنوان شد که احساس شرم حسی از پذیرفته نشدن، کوچکی ویا معیوب بودن است که سنگ زیر بنای کمبود عزت نفس و بسیاری...

احساس شرم و عزت نفس

آسیب شناسی روانی

احساس شرم حسی از پذیرفته نشدن، کوچکی ویا معیوب بودن است که سنگ زیر بنای کمبود عزت نفس و بسیاری از مشکلات عاطفی و رفتاری...

انواع عادتهای خود تخریبی

آسیب شناسی روانی

روانشناسان بر این باورند که رفتارهای خود تخریبی می تواند به عنوان مکانیسم مقابله ای برای رویارویی با استرس ، فشار،...

شکل گیری رفتارهای خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

در شماره قبل عنوان شد که خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب...

خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب می رسانند در افرادی که...

انواع PTSD و راههای کمک و درمان

آسیب شناسی روانی

چنانکه پیشتر عنوان شد، اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانی است که می تواند پس از تجربه و یا مشاهده حادثه...

اختلال استرس پس ازسانحه یا PTSD و انواع آن(1)

آسیب شناسی روانی

اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانپزشکی است که می تواند پس از...

نخبگان ناخشنود

آسیب شناسی روانی

چرا بسیاری از موفق ترین افراد گرفتار احساس تهی بودن و تنهایی هستند؟ بسیاری از افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند...

خود شیفته‌های مرزی یا مرزی‌های خود شیفته

آسیب شناسی روانی

آیا تا به حال این احساس را داشته اید که خودتان یا یکی از نزدیکانتان یک خود شیفته مرزی هستید؟ بیایید با هم نشانه های این...

Pages