گروه درمانی پیش نویس زندگی

کارگاهها, عمومی

پیش نویس ها در تحلیل رفتار متقابل در تحلیل رفتار متقابل پیش نویس زندگی را نمایشنامه ای میدانند که در کودکی توسط والدین...

گروه تحلیل رفتار متقابل TA GROUP

تصویری, کارگاهها, عمومی

کارگاه آموزشی برای افزایش هوش هیجانی

کارگاهها

شروع دوره ۱۸ مارچ  ساعت: ۶:۳۰ تا ۹ عصر برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  با شماره ۶۴۷۳۳۰۰۶۸۴ تماس بگیرید

رسیدن به اهداف بزرگ با روشهای ساده

کارگاهها

گذشــته، تحصیــلات و ســطح فعلــی موفقیت تــان، مهـم نیســت. اگــر در مهارت هــا و روش هایــی کـه در این کارگاه یاد می...

کارگاه آموزشی درمان رابطه

سلامت روان, عشق و رابطه, کارگاهها

مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه

آسیب های کودکی, فرزندپروری, کارگاهها

کارگاه آموزشی مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه (اینترنت، بازی های کامپیوتری و موبایل) Managing kid’s...

کارگاه نمایشنامه زندگی

کارگاهها

کارگاه نمایشنامه زندگی Life Script workshop می توانید نویسنده و کارگردان نمایشتامه زندگی خود باشید نمايشنامه زندگي...

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان

کارگاهها

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان Children Behavior Modification پدر و مادر عزیز: فرزند پروری دانش و مهارتی...

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین)

کارگاهها

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین) Emotional Intelligence Training For Parenting آموزش هوش هیجانی اساس...

Pages