عوامل موثر بر شادکامی - 1

سلامت روان

یافته ها نشان می دهد که مردم شادمان خودشان آن را فراهم کرده اند و شادکامی امری تصادفی و یا ژنتیک و یا غیر انتخابی نیست...

هوش هیجانی و جامعه ایرانی

مهاجرت

ایرانیان مقیم کانادا از نظر هوش شناختی در سطح بالایی قراردارند با این وجود به نظر می رسد تا رسیدن به جایگاه واقعی خود...

شادی‌های بی‌انتهای کودکان را پاس داریم

سلامت روان

پرداختن به گذشته و دلواپس آينده بودن فرد را از زمان حال دور کرده و فرصت مشغول شدن به حال را از او سلب مي کند. اگر فرد...

طلاق، آخرین راه

عشق و رابطه

طبق آمارهاي جهانی در حال حاضر، همه کشورها از جمله ايران شاهد روند رو به رشد پدیده طلاق است. بنا به دلایل گوناگون درصد...

مشاوره چیست؟ مشاور کیست؟ چه کسی نیاز به مشاوره دارد؟

سلامت روان

مشاوره بر اساس نظر متخصصان و نظریه پردازان این حرفه عبارت است یک رابطه روانشناسانه بین دو نفر که یک طرف این رابطه فردی...

Pages