کارگاه آموزشی برای افزایش هوش هیجانی

کارگاهها

شروع دوره ۱۸ مارچ  ساعت: ۶:۳۰ تا ۹ عصر برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  با شماره ۶۴۷۳۳۰۰۶۸۴ تماس بگیرید

شرم و خودنمایی

شرم و خود نمایی یکی از راههای رهایی از شرمساری خودنمایی است. این روش با حال روز شرمگین فرد متناقص به نظر می آید چرا که...

رسیدن به اهداف بزرگ با روشهای ساده

کارگاهها

گذشــته، تحصیــلات و ســطح فعلــی موفقیت تــان، مهـم نیســت. اگــر در مهارت هــا و روش هایــی کـه در این کارگاه یاد می...

خانواده و رویارویی با بحران کرونا

عشق و رابطه, فرزندپروری

مصاحبه با مجله خردمند، مصاحبه کننده مسروره بنی هاشمی   - خانه همیشه محیطی امن برای افر اد ...

تاثیر تجربیات اجداد بر ساختار ژنتیک نسلهای بعد (اپی ژنتیک)

آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

شخصیت شما ممکن است متاثر از کودکی دردناک و یا تجارب عالی اجداد شماباشد.   گاهی اوقات ریشه اضطرابهای نا شناخته می...

استرس دشمن شماره یک دندانپزشکان

آسیب شناسی روانی

مطالعات اخیر در ادبیات دندانپزشکی نشان می دهد که دندانپزشکان در معرض انواع مختلف مشکلات جسمی و عاطفی مربوط به استرس...

رمزگشایی از سیستم مغزی و فکری جنگ طلبان و خشونت گرایان

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

  حتما برای شما هم پیش امده است که شاهد تفاوت واکنش های افراد مختلف در برخورد با یک موقعیت مشابه باشید. چنانچه...

کارگاه آموزشی درمان رابطه

سلامت روان, عشق و رابطه, کارگاهها

کنترل گری در رابطه

آسیب شناسی روانی, سلامت روان, عشق و رابطه

Pages