استرس دشمن شماره یک دندانپزشکان

آسیب شناسی روانی

مطالعات اخیر در ادبیات دندانپزشکی نشان می دهد که دندانپزشکان در معرض انواع مختلف مشکلات جسمی و عاطفی مربوط به استرس...

رمزگشایی از سیستم مغزی و فکری جنگ طلبان و خشونت گرایان

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

  حتما برای شما هم پیش امده است که شاهد تفاوت واکنش های افراد مختلف در برخورد با یک موقعیت مشابه باشید. چنانچه...

کنترل گری در رابطه

آسیب شناسی روانی, سلامت روان, عشق و رابطه

خودکشی در کمین جوانان کانادایی

آسیب شناسی روانی

امروز در کانادا حدود 11 نفر زندگی خود را با خودکشی پایان خواهند داد. علاوه بر این، تقریبا 210 نفر دیگر تلاش خواهند کرد...

ماری جوانا و احتمال بیماری های روانی در نوجوانان

آسیب شناسی روانی

حتی مصرف کوتاه مدت ماری جوانا باعث اختلال درعملکرد مغز شده و ممکن است این آسیب تا دوران بزرگ سالی هم ادامه داشته باشد...

ما قربانی زاده نشده ایم

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی

عدم توانایی تشخیص رفتارهای نامناسب، تحمل زیاد بد رفتاری، انتظار بیش از حد از خود و کمال طلبی و عدم توانی دفاع از خود،...

آیا شما هم بی توجهی عاطفی را در دوران کودکی تجربه کرده اید؟

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی

بزرگ شدن در خانواده ای که به اندازه کافی شما را از لحاظ عاطفی حمایت نکرده است اثرش را در مراحل دیگر زندگی تان نشان...

شرم، خشم و پرخاشگری

آسیب شناسی روانی

  در دو شماره گذشته سه واکنش دفاعی در برای مقابله با احساس شرم مورد بحث قرار گرفت. مطرح شد که شرم، از یک حس...

واکنشهای دفاعی برای مقابله با شرم ناسالم

آسیب شناسی روانی

درمقاله قبل عنوان شد که احساس شرم حسی از پذیرفته نشدن، کوچکی ویا معیوب بودن است که سنگ زیر بنای کمبود عزت نفس و بسیاری...

احساس شرم و عزت نفس

آسیب شناسی روانی

احساس شرم حسی از پذیرفته نشدن، کوچکی ویا معیوب بودن است که سنگ زیر بنای کمبود عزت نفس و بسیاری از مشکلات عاطفی و رفتاری...

Pages