Date: Jeudi, juillet 8, 2021

«خانواده ام مدام به من می گفت که من احمق و تنبل هستم. آن ها به من می گفتند به درد هیچ کاری نمی خورم. اما الان یک فرد بالغ هستم. نیازی به این ندارم که این حرفهای بی اساس را بیشتر از این باور کنم. هنوز هم می شنوم آن چیز ها را به من می گویند، اما حالا از پذیرفتن آن امتناع می کنم. فقط بخاطر این که آن ها بر من لباسی از شرمساری پوشانده اند،و این  بدین معنا نیست که باید برای همیشه آن را به تن داشته باشم. »

«پدر او یک دائم الخمر بود. او می دانست که در خانواده اش یک  چیز غیرعادی و نادرست وجود دارد. هنگامی که دید پدر و مادرش در حال جر و بحث کردن بودند صورتش از حد شرمساری قرمزمی  شد. پدرش هیچ گاه متوجه این موضوع که مدام باعث شرمساری کل خانواده می شود نبود، و این مفهوم در نظر اون مسخره می  نمود. سال ها بعد، او هنوز هم هرجا که می رفت، کوله باری از شرمساری خانواده اش را با خود حمل می کرد. او شرمساری شخص دیگری را در خود احساس می کرد، و لازم بود که آن را رها کند.»

مثال ذکر شده یکی از نمونه هایی است که در ذهن خود، رفتار والدین تان را با خود حمل می کنید و آنها در افکار شما زندگی می کنند.  این تصاویر ذهنی از والدین‌تان ممکن است مدام به شما یادآوری کند که شما پر از نقص هستید. اینگونه الگوهای وابسته به والدین ممکن است حتی زمانی که والدین تان از دنیا رفته باشند یا اینکه در آن ها تغییراتی ایجاد شده باشد که دیگر شما را شرمسار نکنند، نیز همراه شما بمانند.

رایج ترین نوع رفتار هایی که باعث می شود از طریق خانواده به شما احساس شرمساری وارد کند، بدین گونه است:

پیام هایی که به شما القاء می کنند که «خوب نیستید»، «به اندازه‌ ی کافی خوب نیستید» ، «دوست داشتنی نیستید»، یا اینکه «به هیچ دردی نمی خورید و نباید وجود داشته باشید.»

تهدید به «طرد کردن»، «خیانت»، «مسامحه» و «بی علاقگی»

سوء استفاده فیزیکی و جنسی

مخفی کردن راز ها

کمال گرایی والدین

اعتیاد و خلافکاری های والدین

دعواهای والدین و تحقیر و سرنش یکدیگر و دیگر اعضای خانواده

اگر شما هم چنین تجربه هایی در دورانی کودکی داشتید احتمالا شرم ناشی از بد رفتاری های والدین یا فضای مسموم خانواده را با خود حمل می کنید و نیاز به کمک حرفه ای دارید