کارگاه آنلاین تغییر دادن رفتار کودکان و نوجوانان

برای اینکه بتوانید رفتار کودکان و نوجوانان خود را تغییر دهید  ویا عادتهای خوب در آنها شکل دهید، لازم است که دیدی منسجم و مبتنی بر یافته های علمی نسبت به موضوع داشته باشید. همچنین لازم است که مهارت هایی را بیاموزید تا در موقعیت های مختلف به شما کمک کند که بدون مضرات جانبی حد اکثر اثر بخشی را داشته باشد.

این کارگاه  شما را مجهز  می کند که در هر شرایطی بتوانید بجای اینکه احساساتی و هیجانی برخورد کنید به خودتان مسلط بوده، از مهارت ها و تکنیک هایی که آموخته اید بهره ببرید. در این صورت می توانید ضمن حفظ رابطه مطلوب با فرزندانتان رفتارهای آنها را مدیریت کنید.

Depositphotos_127358096_xl-2015.jpg

Category: کارگاهها

Date: Mardi, juillet 7, 2020