عشق واقعی یا شیدایی

عشق و رابطه

عشق واقعی یا شیدایی خورده تمرین های زن و شوهری وقتی درگیر رابطه روزبه روز با شریک زندگی خود هستید به...

از "من" تا "ما

عشق و رابطه

خرده تمرین های زن و شوهری وقتی بیشتر عمرتان را با واژه من سپری کرده اید نوعی عادت در مورد من بودن به جای ما بودن پیدا...

مهاجرت والدین و چالشهای عاطفی

مهاجرت

تاملی در مهاجرت والدین و پیچیدگی های آن در پی انتخابات اخیر کانادا و تغییر حزب حاکم، اکنون پیش بینی می شود که تعداد...

فرزند پروری نارسیستیک و نتیجه آن

فرزندپروری

سرگذست دردناک عنصر نامطلوب در خانواده های خود شیفته کودکانی که توسط والدین سالم تغذیه شده و بزرگ می شوند در محیطی امن و...

انواع عادتهای خود تخریبی

آسیب شناسی روانی

روانشناسان بر این باورند که رفتارهای خود تخریبی می تواند به عنوان مکانیسم مقابله ای برای رویارویی با استرس ، فشار،...

شکل گیری رفتارهای خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

در شماره قبل عنوان شد که خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب...

خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب می رسانند در افرادی که...

انواع PTSD و راههای کمک و درمان

آسیب شناسی روانی

چنانکه پیشتر عنوان شد، اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانی است که می تواند پس از تجربه و یا مشاهده حادثه...

اختلال استرس پس ازسانحه یا PTSD و انواع آن(1)

آسیب شناسی روانی

اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانپزشکی است که می تواند پس از...

الگوهای ارتباطی

عشق و رابطه

یکی از شایعترین علل مراجعه به مشاوره و درمان وجود مشکلات ارتباطی است به طوری که جمله "ما نمی توانیم با هم گفتگو کنیم"...

Pages