لنگرگاه زندگی

Shared with Public Public برای شما هم ممکن است از دست دادن کسی، بیماری، خیانت یا وقایع ناخوشایند دیگر، به طور غیر منتظره ای پیش بیاید و شما را از درون سست کند. در آن لحظات، مهارتهای خردمندانه همان لنگری است که می توانید به آن چنگ بیندازید تا نجات پیدا کنید. این مهارتها کاری بیشتر از تسکین دردها انجام می دهد؛ هدایتتان می کند و در مرحلۀ رشد و بازپروری کمکتان می کند. صرف زمان برای مهربانی و آگاهانه رفتار کردن با خود، درد و رنج شما را از بین نمی برد، ولی آنها را تکریم کرده و به معلمی تاثیرگذار برای شما تبدیل می کند. این دوره آموزشی کمکتان می کند تا درس هایی که درد و رنج به شما می آموزند را فرا بگیرید از این دوره بهره خواهید برد نه فقط به خاطر خودتان، بلکه به خاطر کسانی هم که دوستشان دارید و می دانید دیر یا زود ممکن است دچار رنج های زندگی شوند

حرکت به سوی سرنوشت جدید

این دوره دید شما نسبت به طرز کار دنیا را تغییرمی دهد، شما را قانع می کند که قدرتمند تر از آن چیزی هستید که فکر می کنید، و الهام بخش شما برای اجرای این حقیقت است که باور شما، اثر بسیاری بر دنیای شما دارد.
تا زمانی که شما از دید کنونی خود نسبت به واقعیت رهایی یابید، هر تغییری در زندگی شما خطرناک و موقتی خواهد بود. ضما برای ایجاد نتایج همیشگی و دلخواه، باید باورتان را در مورد دلیل رخ دادن اتفاقات تغییر دهید. برای انجام این کار، ذهن شما باید برای پذیرش قضاوت ها و نظرات در مورد آنچه درست است، باز باشد.
به ما پیوندید
شروع دوره ۱۷ اکتبر ساعت ۶:۳۰ عصر
طول دوره ده هفته، پنج شنبه ها ۶:۳۰ تا ۹ عصر

صفحه‌ها