روابط مبتنی بر شرم

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

 «گاهی اوقات به این فکر می کنم که آیا کسی در این دنیا برای من اهمیت قائل است؟ بله، اشخاص زیادی در زندگی من وجود...

سندرم قورباغه پخته

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

مشکل تصمیم گیری برای ترک محیط یا افراد در زمان مناسب قورباغه ها قدرت چشمگیری در سازگاری و تطبیق خود با شرایط دارند ......

تاثیر تجربیات اجداد بر ساختار ژنتیک نسلهای بعد (اپی ژنتیک)

آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

شخصیت شما ممکن است متاثر از کودکی دردناک و یا تجارب عالی اجداد شماباشد.   گاهی اوقات ریشه اضطرابهای نا شناخته می...

رمزگشایی از سیستم مغزی و فکری جنگ طلبان و افراد جنگجو

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

  حتما برای شما هم پیش امده است که شاهد تفاوت واکنش های افراد مختلف در برخورد با یک موقعیت مشابه باشید. چنانچه...

هوش هیجانی و جامعه ایرانی کانادا

تحلیلهای روانشناختی

ایرانیان مقیم کانادا از نظر هوش شناختی در سطح بالایی قراردارند با این وجود به نظر می رسد تا رسیدن به جایگاه واقعی خود...

نو اندیشی های معاصر

تحلیلهای روانشناختی

تحلیلهای بالغانه یا بالغی آلوده به والد دیدگاه تحلیل رفتار متقابل رویکردی جامع به مسایل انسانی است که می تواند جنبه های...

نخبگان ناخشنون

تحلیلهای روانشناختی

چرا بسیاری از موفق ترین افراد گرفتار احساس تهی بودن و تنهایی هستند؟ بسیاری از افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند...

مجازات‌هایی برای پاک کردن صورت مسئله

تحلیلهای روانشناختی

حدود و قصاص، پرداختن به معلول به جای علت، و باز تولید جرم مقدمه چند هفته پیش مقاله ای با عنوان رنجنامه یک قربانی در...

تحمیل حجاب به زنان، تشویق مردان به تجاوز

آسیب شناسی روانی, تحلیلهای روانشناختی

تحلیل روانشناختی تحمیل حجاب و تاثیر آن بر روند رشد شخصیت زنان و مردان یکی از مهمترین موضوعها در روانشناسی رشد و تحول...

هشت مارچ روز آشتی با خود

تحلیلهای روانشناختی

مفهوم زن و مرد هرگاه با واژه زن و مرد رو به رو می شویم نا خود آگاه به تفاوت این دو موجود فکر می کنیم درست مثل این که...

صفحه‌ها