two-co-workers-communicate-break-smart-space-dressed-white-shirts####.jpg

در دو شماره قبل در مورد ده موضوع اساسی که لازم است زوجها قبل از ازدواج در مورد آنها گفتگو کنند به بحث گذاشته شد و اینک ادامه مقاله:

Category: عشق و رابطه

Date: Wednesday, January 12, 2022

 

11- نیازهای جنسی و چگونگی برآورده کردن آن

یکی از دشوارترین موضوعات برای گفتگو قبل از ازدواج گفتگو و توافق در مورد نیازهای جنسی و چگونگی برآورده کردن آن است.  انسانها از نظر جنسی نیازهای بسیار متفاوتی دارند و عدم توافق و هماهنگی در این نیاز منجر به بروز اختلافات و تنشهای زیادی در رابطه می شود. بعضی از مردها بسیار گرم و اتشین بوده و نیاز به سکس هر روزه دارند و بعضی زنها ممکن است ماهها نیاز به سکس نداشته باشند و بالعکس.  تصور کنید که در چنین موقعیتی رابطه زوج چگونه خواهد بود.  همچنین ممکن است بعضی افراد نیاز به تجربه های جدید و تنوع در رابطه سکسی با همسر خود داشته باشند و برخی صرفا اتاق تاریک و رفتار یکنواخت را ترجیح می دهند. به هر ترتیب گفتگو قبل از ازدواج به شما کمک می کند که وارد دنیای سکسی طرف مقابل شده نیازهای خود و او را دقیقتر ارزیابی کنید

12- روابط اجتماعی

بعضی از افراد بسیار اجتماعی هستند و دسته ای دیگر درون گرا بوده و خلوت خود را ترجیح می دهد. اگر فرد بسیار درونگرا با فرد بسیار برونگرا ازدواج کند زندگی آینده آنها دچار چالش خواهد شد. همچنین پس از ازدواج ، انتظار می رود که افراد در رویدادهای خاصی با هم حاضر شوند. گاهی اوقات، حتی بعضی افراد متاهل می خواهند با دوستان غیر همجنس خود کماکان روابط دوستانه خود را ادامه دهند و معاشرت داشته باشند. که این سبک ارتباط اجتماعی ممکن است برای طرف مقابل سوال برانگیز باشد. بنابراین بسیار ارزشمند است که در مورد رویدادهای اجتماعی ای که قرار است در آینده شرکت کنید و دوستان، موقعیتها، افراد و چگونگی  معاشرتهای آینده با هم صحبت کنید.

13- ساعات خواب و بیداری

ساعت خواب و بیداری شاید موضوع پیش پا افتاده ای به نظر برسد ولی به نوبه خود می تواند روابط زناشویی را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. در نظر بگیرید مردی که صبحها بسیار سرحال و سحر خیز است با زنی ازدواج کند که صبحها تا نزدیک ظهر خواب است و شبها بسیار سرحال بوده تا پاسی از شب بیدار است و بالعکس. در چنین خانواده ای تنظیم وقتهای با هم بودن و روابط جنسی بسیار دشوار خواهد بود و روابط زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد.

14- نوع تفریحات

تفریح یکی از نیازهای اساسی انسان است و راهی است برای تخلیه هیجانها و کسب آرامش و انرژی. با این اوصاف هر فردی تفریح خاصی را ترجیح می دهد . بعضی افراد گشتن در طبیعت سفرهای پرهیجان و چالش بر انگیز و پر از ریسک را بیشتر می پسنددد و برخی افراد سفرهای لوکس و پرهزینه درهتل های پنج ستاره و یا ساحل آرام  کشورهای جنوبی  برای استراحت. این دو گروه به احتمال زیاد در برنامه ریزی برای سفر و تفریحات دچار اختلاف و تعارض می شوند.

15- سبک زندگی

برخی افراد زندگی با برنامه، هدفمند و رو به رشد را برای خود در نظر می گیرند. این دسته افراد ترجیح می دهند که تغذیه سالم، بدون الکل و مواد مخدر همراه با ورزش توام با آرامش داشته باشند. دسته ای اما دیگر ترجیح می دهند که دم را غنیمت دانسته و از هر فرصت و وسیله ای ولو ناسالم برای بردن لذت های آنی در زندگی استفاده کنند. اگر قرار است این دو دسته افراد به عنوان زوج با هم زندگی کنند لازم است که خود را برای چالش های پیش رویی که  تفاوت سبک زندگی برای آنها رقم می زند آماده کنند.

کلام آخر

گفتگو بهترین دریچه برای ورود به دنیای دیگران است. بسیاری از اوقات زوجها ضمن ملاقاتهای قبل از ازدواج متوجه تفاوتهای بسیار زیادی می شوند و چه بسا بر سر این موارد بارها با هم دعوا می کنند ولی هرگز به روشنی و محترمانه در مورد علایق و خواسته های خود گفتگو نمی کنند. آنها با خود فرض می کنند که همه چیز بعد از ازواج درست خواهد شد. لذا  پای سفره عقد می نشینند غافل از این که بعد از جاری شدن خطبه عقد هریک از طرفین بیش از گذشته بر خواسته ها و نظرات خود پافشاری کرده و تعارض ها آغاز می شود. پس چه بهتر که قبل از این مرحله طرفین داوطلب ازدواج در مورد مسایل مهم زندگی بایکدیگر گفتگو کرده به تفاهم دست یابند