Category: آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی, تحلیلهای روانشناختی

Date: Tuesday, May 11, 2021

مشکل تصمیم گیری برای ترک محیط یا افراد در زمان مناسب

قورباغه ها قدرت چشمگیری در سازگاری و تطبیق خود با شرایط دارند ...

اگر یک قورباغه را در قابلمه آب قرار داده و آب را گرم کنید. با افزایش دمای آب ، قورباغه قادر است دمای بدن خود را متناسب با محیط خود تنظیم کند. با گذشت زمان ، قورباغه مدام با افزایش دما سازگار می شود. درست زمانی که آب در آستانه رسیدن به نقطه جوش است ، قورباغه نیز برای تنظیم درجه حرارت دیگر به حد مجاز رسیده است. در آن مرحله قورباغه تصمیم به بیرون پریدن دارد ، اما قادر به انجام این کار نیست زیرا تمام انرژی خود را صرف تنظیم با افزایش دمای آب کرده است. خیلی زود قورباغه درون  قابلمه می میرد!

 

چه چیزی قورباغه را می کشد؟… آیا آب جوش ؟

پاسخ واقعی به آنچه قورباغه را می کشد به واقع عدم توانایی تصمیم گیری در مورد زمان خروج از آن است.

ما انسانها نیز گاهی اوقات ، لازم است که یاد بگیریم که با تغییر محیط ، افراد و رویدادها سازگار شویم.

اما همچنین باید بدانیم چه زمانی باید با مسائل روبرو شویم و تصمیمات سخت بگیریم. تأخیر در انجام این انتخاب ها برای ما در روابط ، معاملات بد تجاری ، عادات ناسالم و غیره هزینه بسیار زیادی دارد که در نهایت ما را به نابودی می کشاند. اگر اجازه دهیم بیش از این از لحاظ ذهنی ، عاطفی یا مالی مورد سو استفاده قرار بگیریم ، در نهایت به عنوان یک غذای عجیب و غریب دیگر قورباغه چینی در می آیم!

مواقعی وجود دارد که باید تصمیم بگیریم افرادی را ترک کنیم، رابطه ای را خاتمه ببخشیم از محیطی بیرو بیاییم، شغل خود را عوض کنیم  و صحنه را ترک کنیم. نکته مهم زمان تصمیم گیری برای خروج است و ما باید تصمیم بگیریم که چه زمانی بیرون  بپریم در حالی که هنوز انرژی لازم را برای زنده ماندن و ادامه دادن داریم!