عذرخواهی وبخشش در رابطه زناشویی:

  هرچقدر هم از یکدیگر مراقبت کنید و رابطه تان خوب باشد گاهی اوقات ممکن است به دلایلی همدیگر را آزار دهید در این صورت رابطه می تواند

سندرم زنان گریزان

  تقریبا نصف پیوندهای زناشویی که در آمریکا رخ می دهد به طلاق ختم می شوند.

جنگ قدرت در رابطه زوجی

بسیاری از زوجها، به محض این که قراراست در مورد علت مراجعه به مشاوره صحبت کنند، شروع می کنند به متهم ساختن همدیگر و خود را بی تقصیر می دان

بهبود رابطه

اگر شما در سالهای اول زندگی، با والدین خود رابطه نزدیکی نداشته اید به احتمال زیاد تجربه یک زندگی زناشویی شاد و موفق در بزرگسالی برای شما

Pages