تجاوز عاطفی

آسیب های کودکی

تجاوز عاطفی به معنی در هم شکستن مرزهای عاطفی است. کودکانی که با تجاوز عاطفی حدودشان مورد حمله قرار می­گیرد قادر به...

هرگز به کسی نگفته ام - 2

آسیب های کودکی

شکستن تابوی گفتگو در مورد سوء استفاده جنسی دوران کودکی یک ضرورت حیاتی است اگر چه آمار دقیقی از قربانیان سوء استفاه های...

هرگز به کسی نگفته ام - 1

آسیب های کودکی

شکستن تابوی گفتگو در مورد سوء استفاده جنسی دوران کودکی یک ضرورت حیاتی است“ مردم همیشه از من می پرسند چرا حالا داری در...

مرزها یا پوسته روانی - 1

آسیب های کودکی

مرز به واقع حس خود بودن است آن ادراکی است که چگونگی تفاوت فیزیکی، عقلی، عاطفی و معنوی ما از دیگران را مشخص می­سازد....

پیش نویس زندگی - 2

آسیب های کودکی

در بخش اول عنوان شد که ما داستان زندگیمان را خودمان می نویسیم. محتوای این داستان شامل آن چیزی است که بر ما گذشته و آنچه...

پیش نویس زندگی - 1

آسیب های کودکی

ما داستان زندگیمان را خودمان می نویسیم. محتوای این داستان شامل آن چیزی است که بر ما گذشته و آنچه برما خواهدگذشت. نگارش...

ریشه‌های ترس از ترک و جدایی

آسیب های کودکی

در مورد ترس از جدایی و و ترک قبلا بحث شده است. این نوشتار بر آن است که علت بروز این ترسها را مورد بحث و بررسی قرار دهد...

کودک زخم خورده امروز، بیمار روانی اجتماعی فردا

آسیب های کودکی

اخیرا شبکه های اجتماعی شاهد انتشار اخباری در زمینه آزارهای جسمی، روانی و جنسی کودکان در ایران بودند که با سرپوش گذاری و...

خانه‌ای که دیگر امن نیست

آسیب های کودکی

خانواده به مفهوم وسيع و اخص آن مي تواند خواستگاه اعضاي خويش باشد و پناهگاه آنان قرار گيرد، نهادي باشد با احكام و سلسله...

Pages

  • 1
  • 2