Category: کارگاهها

کارگاه نمایشنامه زندگی Life Script workshop Anger-management
می توانید نویسنده و کارگردان نمایشتامه زندگی خود باشید نمايشنامه زندگي برنامه مشخصی است که فرد از زمان کودکی برای خود طرح کرده و بر اساس آن تصمیم می گیرد که به چه جهتی حرکت و از چه مسیری عبور کند. در این دوره می آموزید چگونه نمایشنامه زندگی خود را باز خوانی کنید افراد و عوامل موثر بر نمایشتامه خود را بشناسید نمایشنامه خود را باز نویسی کنید نمایشتامه جدید را به اجرا در آورید طول دوره 8 جلسه برابر با 24 ساعت است لطفا برای ثبت نام به صفحه خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید