تغییر دادن رفتار کودکان و نوجوانان

تغییر دادن رفتار کودکان و نوجوانان

Category: کارگاهها

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان Children Behavior Modification Anger-management
پدر و مادر عزیز: فرزند پروری دانش و مهارتی است که باید آموخت و به کار گرفت اگر می خواهید: رفتارهای مطلوب در فرزندانتان ایجاد کنید رفتارهای مطلوب فرزندانتان را افزایش دهید رفتارهای نامطلوب او را کاهش دهید راههای اجتناب از خطر، غلبه بر ترس و اضطراب را به او یاد بدهید به جلسات اموزش تغییر رفتار کودکان و نوجوانان بپیوندید طول دوره 8 جلسه برابر با 24 ساعت است لطفا برای ثبت نام به صفحه خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید