Category: کارگاه

کارگاه آموزشی برای افرادی که در جستجوی ازدواج یا رابطه پایدار هستند Dating, Love and Relationship Workshop Anger-management Anger-management
این که عاشق چه کسی می شوید بسیار بستگی به این دارد که چه کسی هستید. آنچه در این کارگاه می آموزید می آموزید به قرار زیر است: تیپ شخصیتی خود را می شناسید (تیپ شناسی چهارگانه) جفت جور خود را می شناسید مهارتهای ارتباطی و عشق ورزی را یاد می گیرید یاد می گیرید که چگونه طرف مقابل خود را عمیقا بشناسید می آموزید که در اولین ملاقاتها چگونه رفتاری داشته باشید این کارگاه به شما کمک می کند ضمن انتخاب آگاهانه به سوی یک رابطه دراز مدت قدم برداریداین کارگاه در 8 جلسه برابر با 24 ساعت برگزار می شود لطفا برای ثبت نام به خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید