Category: کارگاه

مدیریت موثر خشم و عصبانیت Anger-management
مزایای مدیریت خشم و عصبانیت (12 جلسه 36 ساعت) خشم احساسی طبیعی است که میزان آن از تحریك خفیف و احساس رنجش تا خشمی شدید و پرخاشگری جنون آمیز در نوسان است. این احساس، واکنش طبیعی ما به ناکامی و بدرفتاری است و همه ما در طول زندگی ناگزیر آن را تجربه می کنیم. مزایای مدیریت خشم و عصبانیت عبارت است از: سلامت ذهنی وعاطفی، کاهش آشفتگی،استرس وناکامی، ثبات وپختگی هیجانی، عملکرد بهتر در نتیجه کنترل فشار هیجانی5. تعامل بهتر با دیگران وزندگی اجتماعی رضایتبخش، خود کار آمدی ورضایت از خود، آسایش وشاد کامی. با شرکت در این دوره یاد می گیرید که چگونه در برابر شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب عصبانی شوید در این دوره می آموزید که: چگونه خشم و عصبانیت خود را اندازه گیری کنید عوامل محرک خشم و عصبانیت خود را شناسایی کنید انواع خشم و عصبانیت را بشناسید چگونه با آموزش هوش هیجانی هیجانهای خود را مهار کنید چگونه تعارضات خود را حل کنید
شروع دوره: 9 جون 2015 ساعت 6- 9 بعد از ظهر