رابطه بین شغل و شخصیت

روانشناسی شغلی و تحصیلی

در بحث گذشته در مورد توجه به شخصیت و نقش آن در انتخاب شغل و رشته تحصیلی بحث شد در این مقاله تلاش می شود دیدگاه جان...

مشاوره شغلی و دانشجویان مهاجر

روانشناسی شغلی و تحصیلی, مهاجرت

یکی از گروههایی که بیشترین مراجعه را برای مشاوره دارند، دانشجویان دانشگاهها هستند. اکتر این افراد با دلایلی نظیر...