آیا شما هم بی توجهی عاطفی را در دوران کودکی تجربه کرده اید؟

آسیب شناسی روانی, آسیب های کودکی

بزرگ شدن در خانواده ای که به اندازه کافی شما را از لحاظ عاطفی حمایت نکرده است اثرش را در مراحل دیگر زندگی تان نشان...

مرزهای درونی

سلامت روان

شناخت و ترسیم مرزهای درونی یکی از حیاتی ترین قدمها به سمت سلامت روانی است. مرزهای درونی به منزله یک نظم درونی است که به...

فاصله سنی چهار سال و بیشتر

فرزندپروری

در مقاله های قبل در مورد فاصله گذاری یک سال تا سه سال بین فرزندان بحث شد در این مباحث جنبه های مختلف سلامت جسمی و عاطفی...

نظر متخصصین رشد در مورد تفاوت سنی سه سال در فرزندان

فرزندپروری

در دو شماره قبل تفاوت سنی یک سال و دو سال و تاثیر آن بر سلامتی جسمی و عاطفی مادر و کودک مورد بحث قرار گرفت. اکنون...

هر آنچه باید از "تفاوت سنی دوسال" بین فرزندانتان بدانید

فرزندپروری

همانگونه که در مقاله قبل اشاره شد یکی از دغدغه های رایج پدر و مادرهای جوان تفاوت گذاری منطقی و درست بین فرزندان است. در...

هر آنچه باید از تفاوت سنی بین فرزندانتان بدانید, تفاوت سنی یک سال

فرزندپروری

یکی از دغدغه های رایج پدر و مادرهای جوان تفاوت گذاری منطقی و درست بین فرزندان است. آنها ممکن است درذهنتشان تفاوت سنی...

شرم، خشم و پرخاشگری

آسیب شناسی روانی

  در دو شماره گذشته سه واکنش دفاعی در برای مقابله با احساس شرم مورد بحث قرار گرفت. مطرح شد که شرم، از یک حس...

واکنشهای دفاعی برای مقابله با شرم ناسالم

آسیب شناسی روانی

درمقاله قبل عنوان شد که احساس شرم حسی از پذیرفته نشدن، کوچکی ویا معیوب بودن است که سنگ زیر بنای کمبود عزت نفس و بسیاری...

جنگ قدرت در رابطه زوجی

عشق و رابطه

بسیاری از زوجها، به محض این که قراراست در مورد علت مراجعه به مشاوره صحبت کنند، شروع می کنند به متهم ساختن همدیگر و خود...

بهبود رابطه

عشق و رابطه

اگر شما در سالهای اول زندگی، با والدین خود رابطه نزدیکی نداشته اید به احتمال زیاد تجربه یک زندگی زناشویی شاد و موفق در...

Pages