چرا و چگونه عاشق می شویم، قیف عشق

قیف عشق

ده دقیقه بعد از اولین ملاقات، زن و مرد شروع به شناخت یکدیگر کرده، در مورد هم ایده پیدا می کنند و این زمینه ای است برای این که آیا در آینده عاشق هم خواهند شد یااین که آیا تا این لحظه جذب هم شده اند؟

عشق در نگاه اول فقط در ده درصد موارد اتفاق می افتد هرکسی بر اساس یک سری عوامل جذب دیگری می شود در این میان آهنگ صدا، شکل و قیافه، پوشش و وضعیت ظاهری هرکدام می تواند جرقه اول را بزند ولی بتدریج خلقیات، تیپ و نوع شخصیت، تجارب دوران کودکی، نیازها و خواسته ها، پتانسیل ها و خیلی چیزهای دیگر نقش یک قیف را بازی می کند. وقتی شروع به رابطه با فردی می کنید عواملی که ذکر شد مانند یک فیلتر عمل کرده و بتدریج همگان را عقب زده، فقط یک نفر از آن عبور می کند.

زمانهایی در انتخاب جفت دلخواه وجود دارد که ما از کنترل خارج هستیم. در یکی از کتابهای مذهبی آمده است که ما زمانی عاشق می شویم که برای عشق ورزی آماده شده باشیم ولی ما زمان آن را نمی دانیم.

تیپ و نوع شخصیت

مواقع خاصی هست که هریک از تیپ های شخصیتی در دام عاشقی می افتند و آن زمانی است که بنا به دلایلی آسیب پذیر شده اند. در طی سفر زندگی ما در گیر تحولاتی مانند مهاجرت، رفتن به کالج، طلاق یا جدایی، مرگ عزیزان، از دست دادن ها، شغل جدید ، بیماری یا گیر افتادن در یک مشکل، ویا عوامل استرس زای دیگر می شویم درست در همین زمانها است که در مقابل عشق آسیب پذیر می شویم.

تغییر و تحول با فشار روانی همراه است. هیجان قوی و اضطراب، ترس، حسادت، هراس، لذت و هیجان های دیگر، همگی سیستم شیمیایی مغز را فعال می کند که می تواند به دنبال خود احساس شور انگیز عشق را بیدار کند. همانطور که با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنیم شیمی مغز ما انرژی و تمرکز و انگیزه را به جریان می اندازد و ما را به سمتی سوق می دهد که در معرض ترکش های عشق قرار می گیریم. البته این بدان معنا نیست که هر شخصیتی به دلیل ترس، لذت یا استرس ویا فشار روانی عاشق می شود بلکه هر تیپی بنا به دلیلی عاشق می شود. در شرایط بحرانی فرد سرخوش، تنوع طلب و دم غنیمت که نیاز به تغییر و تازگی و غیر قابل پیش بینی بودن دارد، عاشق می شود. عشق او را اغلب به هیجان می آورد. در چنین شرایطی او انعطلف پذیر تر و مثبت تر شده ،راحت تحت تاثیر محیط قرار گرفته و عاشق می شود. فرد سنتی و کمال گرا، تشنه نظم و ثبات است و در شرایط بحرانی و شکننده به دنبال سکانی می گردد که به همراهی او طوفان را پشت سربگذراند. لذا با ملاقات یا برخورد با انسانهایی که به او اطمینان به ثبات، نظم و قابل پیش بینی بودن بدهند عاشق می شود.

فرد ناجی، پرکار و منطقی اما، در شرایط بحرانی به دنبال این است که کسی را بیابد که به او نیاز داشته باشد و به او تکیه کند تا هویت نجات دهنده بودن و قابلیت اتکای خود را دوباره باز سازی کند. لذا ممکن است در گیر افراد ناتوان، وابسته، مشکل دار و حتی بیمار شود. فرد عاشق پیشه و احساساتی در چنین شرایطی به دنبال کسی است که در شرایط فشار و بحران با او همدل و همراز باشد و بتواند او را درک کند. فرد وابسته و نا بالغ در شرایط بحرانی و پراسترس عاشق فرد کنترلی و خود شیفته می شود و شخصیت کنترلی و وسواسی در گیر فردوابسته و نا بالغ می شود. فرد خود شیفته جذب افراد با اعتماد به نفس پایین و تحت سلطه می شود و برعکس فرد با اعتماد به نفس پایین عاشق درخشش و بزرگنمایی افراد خود شیفته می شود. به همین ترتیب هریک از تیپهای شخصیتی می توانند در شرایط شکننده آماده درگیری عاطفی و عشق رمانتیک شوند.