سی نشانه های رابطه های سمی 1

سی نشانه یک رابطه سمی (1)

مقدمه

مراجعین زیادی با هدف رفع مشکلات عاطفی، اضطراب، حمله های هراس، استرس پس از ضربه و افسردگی به جلسه مشاوره می آیند. در بسیار از آنها بعد از چندین جلسه ارزیابی به ریشه مشکلات آنها، که بودن در رابطه های سمی در کذشته و یا درحال حاضراست می رسیم. آمار بالای این نوع مسایل عاطفی که گاهی ریشه آن مربوط به درگیر بودن در یک رابطه سمی و ادامه این رابطه در یک دوره طولانی است باعث شد که تجارب و مطالعات خود را در قالب این مقاله خلاصه کنم.

یکی از نکات حایز اهمیت در مودر این نوع رابطه ها عدم اگاهی افراد درگیر است و همین عدم آگاهی است که موجب می شود که این نوع رابطه های تخریب کننده سالها به طول بینجامد و فرد همیشه در تردید و دودلی در ترک رابطه قرار دهد.

اگرچه نشانه های رابطه سمی بسیار است در این نوشتار کوتاه سعی می شود بارزترین آنها مورد بحث قرار گیرد.

نشانه های رابطه سمی

1-درگیر رفتارهای متعرض او هستید. ادر ارتباط با افرادسمی احساس می کنید لب پرتگاه قرار دارید و با وجود احساس تهدید و خطر باز هم می خواهید در رابطه باقی بمانید. بیشتر رفتارهای سوال بر انگیز او را به حساب اتفاق می گذارید نمی دانید که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. رفتارها متناقض او شما را در تردید دایمی نگه می دارد.

2- با دادن این حس که اگر شما نبودید خیلی های دیگر هستند که می خواهند با او در رابطه باشند، شما را در رقابت دایمی برای جلب توجه نسبت به خود نگه می دارد.

3- از سکس به عنوان یک ابزار کنترل در رابطه استفاده می کند. با دور و نزدیک شدن از نظر سکسی به شما، قصد دارد که این علاقه شرطی را برای کنترل شما به کار گیرد.

4- گاهی اوقات با ارسال پیامهای عاشقانه به طور افراطی و غرق کردن شما در این پیامها چه در فیس بوک چه پیامک و یا روشهای دیگر شما از نظر عاطفی مجذوب خود می کند. و گاهی انچنان شما را از خود می راند که بهت زده می شوید.

5- خیلی سریع در اولین ملاقاتها به شما می گوید که شما فرد رویایی او هستید و همچنین تنها فرد ایده آلی که او در زندگیش دیده است. او به سرعت اظهار می کند که چقدر با شما اشتراکات دارد و شما چقدر عالی هستید.

6-شما را با هرکسی در زندگیش مقایسه می کند. با همسر یا شریک قبلی، دوستان، اعضای خانواده، و دایم می گوید تو از همه آنها بهتری و بعد از مدتی همین مقایسه ها را برای بی ارزش کردن شما به کار می برد.

7- دروغ می گوید و عذر و بهانه می تراشد. همیشه عذر و بهانه ای برای کارهای نکرده و یا بد رفتاری های او وجود دارد. حتی گاهی برای موضوعات غیر ضروری هم دروغ می گوید و عذر تراشی می کند خیلی سریع دیگران از جمله شما را برای اشتباهات خود سرزنش می کند.

8- با دلسردی و بی حوصلگی نسبت به شما احساس خودکم بینی می دهد. در رفتار این افراد تظاهر به فقدان ترس اضطراب و نگرانی دیده می شود بخصوص جاها و مواقعی که باید وجود داشته باشد. از یکنواختی خیلی زود زود خسته می شود و شما این را به حساب آرام بودن و خونسردی آنها می گذارید و در مقابل آنها احساس حقارت و حساسیت بیش از اندازه دارید.

9- با جوک ساختن و دست انداختن، شما را آزار می دهد. با زخم زبان زدن و تلخ کام کردن شما را آزار می دهد او هوش شما را به سخره می گیرد و اگر واکنش نشان دهید شما را خیلی حساس و غیر عادی می خواند.

10- شبکه های اجتماعی را برای جلب حسادت شما به کار می گیرد و در عین حال نقش یک فرد معصوم را بازی می کنند. هرکاری برای جلب توجه شما می کنند با پست کردن مطالب مبهم، جوکها و فیلمهای مبهم باعث سردرگمی شما می شود و گاهی با این کارها حس رقابت شما را با همسر یا شریک قبلی خود تحریک می کند.

11-کم کم احساس می کنید که یک گاراگاه شده اید. به ناگاه متوجه می شوید که در حال وارسی همه چیز او هستید و اتفاقا چیزهایی هم دستگیرتان می شود چیزهایی می یابید که به راحتی نمی توانید توصیف بکنید.

12- دو رو برخود را با روابط قبلی و رابطه های احتمالی پر می کند. جوری رفتار می کند که نشان دهد همه آرزوی خوابیدن و دوستی با او را دارند ولی در عین حال دایم به شما اطمینان می دهد که نگران نباشید. حسادت شما را تحریک می کند. او می خواهد خود را به گونه ای نشان دهد که خواهان زیادی دارد.

13- به طور مبالغه آمیزی از خود احساس نشان می دهد درحالی که بسیار ساختگی و غیر قابل باور به نظر می رسد. مثلا “من تاحالا اینقدر خوشحال نبوده ام” ولی لحن گفتن او کاملا ساختگی و رباط مانند است.

14- شما تنها کسی هستید که حقیقت او را می شناسید. دیگران فکر می کنند که او بهترین فرد روی زمین است اگرچه از آنها هم بهره کشی هایی برای پول، توجه و منابع شده باشد . آنها اهمیت نمی دهند چرا که او حواس دیگران را با ارایه خدمات سطحی، از سو استفاده ای که کرده پرت می کند. این افراد قادر هستند که روابط سطحی را به خوبی ادامه دهند.

15- شما را متهم می کند که احساساتی هستید و این زمانی است که احساسات شما را تحریک می کند. وقتی با همسر یا یار سابق خود حرف می زند و یا رابطه دارد و یا وقتی رابطه های نامناسب در شبکه های اجتماعی دارد و شما واکنش نشان می دهید به شما برچسب حسود یا کنترلی می زند. گاهی شما را بی اعتنا رها می کند و چند روزی از اوبی خبر ید و وقتی در مورد رفتار او سوال می کنید، شما را پرتوقع و کنترل گر می نامند.

ادامه بحث در شماره آینده