کارگاه نمایشنامه زندگی

کارگاه نمایشنامه زندگی
Life Script workshop
Anger-management
می توانید نویسنده و کارگردان نمایشتامه زندگی خود باشید
نمايشنامه زندگي برنامه مشخصی است که فرد از زمان کودکی برای خود طرح کرده و بر اساس آن تصمیم می گیرد که به چه جهتی حرکت و از چه مسیری عبور کند.
در این دوره می آموزید
چگونه نمایشنامه زندگی خود را باز خوانی کنید
افراد و عوامل موثر بر نمایشتامه خود را بشناسید
نمایشنامه خود را باز نویسی کنید
نمایشتامه جدید را به اجرا در آورید
طول دوره 8 جلسه برابر با 24 ساعت است
لطفا برای ثبت نام به صفحه خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید