کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان
Children Behavior Modification
Anger-management
پدر و مادر عزیز: فرزند پروری دانش و مهارتی است که باید آموخت و به کار گرفت
اگر می خواهید:
رفتارهای مطلوب در فرزندانتان ایجاد کنید
رفتارهای مطلوب فرزندانتان را افزایش دهید
رفتارهای نامطلوب او را کاهش دهید
راههای اجتناب از خطر، غلبه بر ترس و اضطراب را به او یاد بدهید
به جلسات اموزش تغییر رفتار کودکان و نوجوانان بپیوندید

طول دوره 8 جلسه برابر با 24 ساعت است
لطفا برای ثبت نام به صفحه خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید