گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه
Essential Steps to more Love and Intimacy
Anger-management
عشق انتخابی است که لحظه به لحظه صورت می گیرد
در این کارگاه می آموزید:
اشتباهات مشترک در هررابطه ای
مهارتهای ارتباطی و گوش دادن موثر
نوازش دادن و نوازش دریافت کردن

این دوره آموزشی در 4 جلسه برابر با 12 ساعت برگزار می شود
لطفا برای ثبت نام به صفحه خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید