کارگاه تیپ شناسی

کارگاه تیپ شناسی
Personality Types
Anger-management
آنچه در این کارگاه می آموزید می آموزید به قرار زیر است:
ارزیابی و تشخیص تیپ شخصیتی
ویژگی های هر تیپ شخصیتی
شخصیت، عشق وارتباط
شخصیت و شغل
شخصیت و سبک زندگی
این کارگاه در 10 جلسه برابر با 30 ساعت برگزار می شود
لطفا برای ثبت نام به صفحه خدمات آن لاین و یا Online Services مراجعه کنید