صمیمیت

صمیمیت یکی از مفاهیم مربوط به روابط انسانی است که بیش از هر چیز دیگری مورد سوء تفاهم قرار گرفته است بعضی اوقات صمیمیت و سکس به جای هم به کار می رود در حالی که صمیمیت فراتر از سکس بوده و شامل چیزهای دیگری هم می شود در واقع صمیمیت شامل جنبه های عاطفی، رفتاری وشناختی نسبت به طرف مقابل هم می شودو بر تعهد و اعتماد دوجانبه متکی است. صمیمیت زمانی اتفاق می افتد که زن و مرد همدیگر را درک می کنند با این وجود زوجهایی هستند که با این که سالهاست که با هم زندگی می کنند هرگز صمیمیت واقعی را درک نکرده اند.
چرا تعداد کمی از زوجها صمیمیت دارند
وفتی به دنیا آمدیم یک صفحه سفید بودیم و بسیار آسیب پذیر. به تدریج زندگی به ما سرنخهایی برای چگونگی کنش و واکنش در جهان پیرامون خود آموخت به این ترتیب کم کم دیدگاه و نگرش ما نسبت به دیگران شکل گرفت. هر قدر سن ما بالاتر می روددرسهایی از زندگی می آموزیم و تعبیرهای ما متحول می شود این تعبیرها به ما چگونه بودن را دیکته می کند. وقتی وارد رابطه مشترک می شویم همه این تجربه ها و نگرش ها را با خود به زندگی مشترک وارد می کنیم مشکل این جا است که ما بیشتر تجارب و نکات منفی را در حافظه خود نگه داشته ایم چرا که فکر می کنیم با این نوع نگرش به دیگران، بیشتر از خطر مصون خواهیم بود. چرا که آموخته ایم که باز بودن و اعتماد به دیگران می تواند به ما آسیب برساند. این درحالی است که مفهوم صمیمیت بدون تعبیر مثبت از ارتباط و نیز اعتماد نمی تواند شکل بگیرد. در اغلب موارد ما به دوگونه با موضوع صمیمیت برخورد می کنیم یا این که می خواهیم صمیمیت جبرانی باشد برای همه نداشته های دوران کودکی ما و یا از آن می گریزیم تا از احساس درد ناشی از فقدان یا از دست دادن آن که به نوعی در گذشته تجربه کرده ایم مصون بمانیم. که البته هردوی این دو راه، به یک نتیجه ختم می شود که در واقع صمیمیت نیست.
اگر شما به دنبال به دنبال نوع اول صمیمیت هستید ممکن است با توقعات بیش از حد، شریک خود را در تنگنا قرار دهید. زیرا شما تلاش می کنید همه نیازهای پاسخ نداده و خلاء های خود را از طریق همسرتان جبران کنید بدون این که به او و نیازهایش توجهی داشته باشید این کار این قدر ادامه پیدا می کند تا این که او را کلافه می کند. چرا که از این رابطه چیزی نصیب او نمی شود. در شکل دوم رابطه یعنی پرهیز از صمیمیت شما به رابطه نه از درون که از بیرون نگاه می کنید در حالی که صمیمیت در درون قرار دارد. شما ممکن است از نزدیکی به دیگران بترسید زیرا یاد آور آسیب و رنج است جایی که خیال ندارید بروید.. کل موقعیت ایجاب می کند که از صمیمیت پرهیز کنید.
علایم خطر در رابطه
اولین چیزی که در رابطه باید به آن توجه کنید احساس ها و واکنش های شما است چرا که بیش از هرچیز دیگر بر آن کنترل دارید به محض این که متوجه شدید که احساس ها و واکنش هایتان نسبت به یکدیگر تغییر کرده است باید بدانید که رابطه در خطر است و نیاز به کمک دارید. وقتی متوجه خطر شدید منتظر تعییر از طرف مقابل نباشید شما می توانید به تنهایی روی خود کار کنید و موانع درونی مانند ترس ها و آسیب پذیری هارا برطرف کنید..
اگر احساس ترس، تنهایی، خلاء، افسردگی، خشم و طرد دارید بدانید که اینها نشانه ای از مسایل حل نشده است که هرچه سریع تر باید باکمک یک متخصص به رفع و حل آن اقدام کنید. صمیمیت یعنی پذیرش خطر ، آسیب پذیری و اعتماد که به دنبال آن طرفین وارد هسته ای می شوند که در آن احساس تهدید وجود ندارد. صمیمیت بزرگترین موهبتی است که ما در رابطه با دیگری تجربه می کنیم و ارزش آن را دارد که برای به دست آوردن وحفظش تلاش کنیم