زوجهای دور از هم

در بعضی شرایط ایجاب می کند که اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر دور از هم باشند. این شرایط می تواند به دلیل ادامه تحصیل، کار، فراهم کردن تسهیلات برای خانواده یا دلایل دیگر باشد که باعث می شود زوجها زمان قابل توجهی را دور از هم باشند. با دیدن این نوع زوجها این سوال مطرح می شود که آیا زندگی زناشویی در وضعیت جدا از هم تاچه حد موفقیت آمیز است؟
در پاره ای مواقع این گونه زندگی های خانوادگی قابل دوام است ولی نگهداشتن این نوع رابطه زوجی کار آسانی نیست. برای حفظ این نوع رابطه، زوجها باید با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کنند. دانستن مشکلات پیش رو به زوجها کمک می کند که خود را برای مقابله و چالش با آنها آماده کنند
پاره ای از مشکلات رابطه های از راه دور
۱- مهمترین بخش از مشکلات رابطه های از راه دور، عدم تماس جسمی بین زن و شوهر است. حتی با وجود این که ممکن است زوجها ساعتها از طریق اسکایپ یا تلفن با هم در تماس باشند ولی همیشه فقدان این بخش بسیار مهم رابطه احساس می شود. از آنجایی که انسان بطور زیست عصبی به گونه ای خلق شده است که نیاز دارد که به انسان دیگری از نظر جسمی در رابطه باشد، فقدان با کمبود این جنبه از رابطه باعث از دست دادن بخش بزرگی از تماس غیر کلامی و ملموس بین زوجها می شود. برای کاهش اثرات منفی این بخش لازم است که زوجها به طور مرتب سفرکرده و هرقدر می توانند با یکدیگر از نظر فیزیکی درارتباط باشند حتی اگر این رفت و آمدها مستلزم هزینه های زیاد باشدچرا که هیچ چیز نمی تواند جایگزین وصال جسمی بین زوج شود.
۲- دومین چالش بزرگ در رابطه از راه دور خطر درگیر شده در رابطه عاطفی خارج از ازدواج است که می تواند رابطه زوجی را در خطر از هم پاشیدگی قرار دهد. این هم به این دلیل است که تنهایی به خودی خود با عث افرایش تنش در نیازهای عاطفی هریک از طرفین می شود. بخصوص در مواقع بحرانی که زوج ها به حضور عاطفی همدیگر نیاز دارند فقدان حضور، باعث می شود که فرد به طور ناخودآگاه در حریم عاطفی فردی غیر از همسر خود قرار گیرد. اگر چه توصیه می شود که در این گونه رابطه ها سعی کنید که دایم با هم در تماس باشید ولی دررابطه های غیر حضوری طرفین دایم در دسترهم نیستند دوری از هم باعث می شود که از تغییرات عاطفی و نیازهای هیجانی یک دیگر بی خبر بمانند لذا زمانی که به هم نیاز دارند همدیگر را نمی یابند و اینجا است که خطر آغاز می شود.
در نهایت این که
ازدواج و خانواده دوراز هم بسیار دشوار است وهرگز توصیه نمی شود و اگر شما مجبور به چنین کاری هستید باید بدانید که خانواده خود را در چه خطری قرارد می دهید. لذا قبل از چنین تصمیمی سعی کنید بهایی که ممکن است به خاطر آن به شما تحمیل شود را برآورد کنید و اگر در نهایت دیدید بازهم به نفع شما و خانواده است چنین تصمیمی را اتخاذ نمایید. برای کاهش این خطرات تماس هر روزه داشته باشید، عکس و ویدئو با هم ردوبدل کنید و تلاش کنید با سفرهای زود به زود دایم جویای وضعیت عاطفی یکدیگر باشید. خانواده از راه دور امکان پذیر است به شرط این که دوطرف باتصمیم قاطع ازدواج خود را در اولویت قرار داده و تمام همت خود را برای حفظ آن به کار گیرند.